Hva slags leder er du?

Skaper du som leder en god arbeidsplass?

Hvordan leder du?

Mange ledere tror at det hadde vært lettere å lede folk dersom de bare hadde hatt personalansvaret. Så enkelt er det ikke. Skal du ha makt og innflytelse må du gjøre deg fortjent til det. I tillegg er det et godt råd å avklare hvilke virkemidler du kan bruke. 

 

10 huske regler

  1. Ta lederrollen 

  2. Løft blikket

  3. Sett klare mål

  4. Kommuniser krav og forventninger

  5. Tilrettelegge for selvstendighet

  6. Skap motivasjon

  7. Gi tilbakemeldinger

  8. Utnytt ulikheter

  9. Hold riktig fokus

  10. Skaff ressurs

Dagens ord..


 


0

Skriv en ny kommentar